Srdíčkové království - Boubelka

 

Dnes se také Boubelka rozhodla, že se přestěhuje do Srdíčkového království.

Netrvalo dlouho a stála před pohádkovým světem.

   ,,Musím se zbavit svého špatného já. Musí zůstat ve světě lidí, tam bude mezi svými,“ pronesla panenka odhodlaně. Zavřela oči a přeříkávala jakési zaklínadlo.

Když oči opět otevřela, spatřila lehounkou mlhovinu, ze které na ní smutně koukala podivná příšerka.

   ,,To nemůžeš udělat!“ ozvalo se mezi stromy.

   ,,Kdo jsi, že mi poroučíš?“

   ,,Jsem zlo, nesmíš se mě zbavit! V podobě tvého špatného já se dostanu do Srdíčkového království a postupně jej zničím.“

   ,,Tak to ne, to v žádném případě!“ odvětila panenka odhodlaně a svému špatnému já poručila:
   ,,Vrať se do světa lidí!“

     Bobelčino špatné já bez jakýchkoli protestů poslechlo a proto se ztratilo také samotné zlo.

Boubelka došla na zámek Srdíčkového království, kde ji vřele přivítali.

  Sam pan král panence vysvětlil jak se v jeho zemi žije.

   ,,Nejsou tu chudí ani bohatí, všichni mají stejně. Já jakož to král spolu s královnou sice bydlím na zámku, ale to jen proto, abychom důstojně reprezentovali naše království. Nikdy na to nezapomeň, panenko!“

   Když Bobelku přivítali také všichni ostatní obyvatelé Srdíčkového království, přistoupila k ní královna s návrhem.

   ,,Bydlet můžeš zde na zámku nebo v chaloupce pod zámkem?“

  Panenka se uctivě poklonila a skromně si vybrala přístřeší chaloupky.

 

Srdíčkové království                                          Úvodní stránka

Mé motto:

Neplač nad tím, co jsi pokazil, vždyť nikdo nejsme bez chyby.

Avšak, co jsi neudělal, nad tím bys měl truchliti.     

(Původní pohádky, obrázky, písničky, příběhy, knihy, fotografie)

Pokud není uvedeno jinak, vše na těchto stránkách vytvořil

krejciladislav@gmail.com