Srdíčkové království - 

Skřítkovník Srandovník

 

Tak to vypadá, Vendelínku, že na dnešní procházce na nás žádné dobrodružství nečeká,“ vzdychla si smutně princezna.

   ,,Já myslím, že ano, vidíš přece tu dívku v těch žlutých špinavých šatech?“  

   ,,Odkud jsi zabloudila k nám do Srdíčkového království, panenko?“

   ,,Jsem tu s vámi už nějaký čas, jen mám jinou podobu. To jsem já, Sofínka. Tady tenhle skřet mě proměnil v toto divné stvoření!“ odpověděla nervózně dívka.

   ,,Nejsem žádný skřet, ale skřítovník Srandovník. Podoba, kterou jsem přisoudil této nezbednici je více jak výstižná. Než se ukryla ve vašem království, chovala se nehezky. Nikdo nic neudělal dobře, jen sama sebe vychvalovala, občas i nějakým podvodem své okolí častovala. Dalo to práci, ale našel jsem ji a potrestal!“ odpověděl sebevědomě malý mužík.

   ,,Tady u nás se chová velmi mile, přívětivě až srdečně, nešlo by přimhouřit očko nebo raději obě?“ žadonila princezna Vendulka.

   ,,Pokud je to tak jak vaše veličenstvo říká, slituji se a vrátím té dívce její podobu. Musí však slíbit, že se bude ke všemu živému chovat přesně tak jak se patří?“ odvětil důrazně Srandovník.

   ,,Slibuji, že se zde v Srdíčkovém království nikomu neublížím ani půl písmenkem. Pokud bych se však měla vrátit, odkud jsem přišla, mé chování bude opět takové, jako bylo. Abych to vysvětlila, jak se kdo chová ke mně tak se já chovám k němu!“ odpověděla nebojácně Sofínka.

 Skřítovník Srandovník nadšeně poskočil a s úsměvem pravil:

   To je férové, to beru. Vrátím ti tedy tvou podobu a už tě nebudu obtěžovat,“ radoval se Srandovník a podal dívce lahvičku.

,,Vypij likér z tajného receptu a budeš krásná jako dřív.“

Dívka bez protestů poslechla a vypila všechen likér. Za pár okamžiků se jí vrátila její půvabná podoba.

Srandovník se vlídně usmál, poklonil se, zamával a zmizel.

Sofínka podala princi květini jako poděkování a sebevědomě řekla:

   ,,Věřte mi, ale za hranicemi tohoto království se jen málo kdo umí chovat alespoň trošku slušně!“

 

Srdíčkové království                                          Úvodní stránka

Mé motto:

Neplač nad tím, co jsi pokazil, vždyť nikdo nejsme bez chyby.

Avšak, co jsi neudělal, nad tím bys měl truchliti.     

(Původní pohádky, obrázky, písničky, příběhy, knihy, fotografie)

Pokud není uvedeno jinak, vše na těchto stránkách vytvořil