Trpavílci přilétají z Moudré planety...

Trpavílci přiletěli z Moudré planety a vyhledali mě, abych jim pomohl napravit zlobivé lidičky.

Vím, že je to nemožné, ale mít takové kamarády, to je vážně moc fajn.

Neumí chodit, jen poletují. Mluví, aniž by pohybovali ústy a jejich hlas slyším jenom já.

Jejich chaloupky umí chodit a navíc se proměňují v žádané instituce.

Vše podstatné se dozvíte v našich příbězích.

 

 

 Obřík   Odběrna smůly   Očišťovna svědomí   

Banka úsměvů   Poradna lásky   Museum snů   

Bar osamělých duší   Pojišťovna přání  

  Skřítkovílek Dobrotílek     Galerie štěstí 

  Půjčovna na pláč     Ateliér vynálezů   Bazar nálezů a ztrát

 

 

Trpavílci                 Hatmatílek

 

Moudrá planeta  

Přicházím ze stejné planety, kde žijí lidé jako vy, přesto jsem z jiného světa.

Nejsou to žádné zázraky, zůstanu u jádra podstaty, je to přímá paralela.

Předám vám podrobné důkazy, jenž, toliko výmluvné jsou, bortí všechna ta hesla.

Upřímně znáte jen podvody, veškeré ty vaše výmluvy, tvoří prázdná pořekadla.

Vaše Zem je nebezpečná.                  Vaše Zem je nebezpečná.

Pro víru se bouříte, pro názory ničíte, barvu pleti řešíte, co si to dovolujete!?

Bez výčitek loupíte, druhým život boříte, zeměkouli soužíte, co si to dovolujete!?

Proto přijměte, prosím, pozvánku na mou Moudrou planetu, 

kde jedinou mocnou sílou je příroda zalitá sluncem a vodou.

Zde nikdy nebyly nebezpečné hádky, zlomyslné hrátky, natož nesmyslné půtky,

které vyvolávají jej a jen vaše směšné záminky.

U nás nikdo nikdy nepoznal zbraně, drogy či jiné úchylky,

my totiž všechnu svou moudrost všechen um, věnovali na výzkum.

Dnes není nemoci, kterou bychom nezvládli. Není ve vesmíru místa, které bychom neznali.

A věřte, jste opravdu jediní, co se dělí na chudý a bohatý,

na všech jiných planetách všichni mají, jak vy říkáte poklad.

Pouze u vás lidé znají strach, jeden z druhého, a nefalšovaný hlad.        Tak to je fakt.

Pro víru se bouříte, pro názory ničíte, barvu pleti řešíte, co si to dovolujete!?

Bez výčitek loupíte, druhým život boříte, zeměkouli soužíte, co si to dovolujete!?

Přicházím ze stejné planety, kde žijí lidé jako vy, přesto jsem z jiného světa

Jsem rád, že jsem z jiného světa.

ZDE

 

Skřítkovílci přichází z MOKRÉ PLANETY a to proto, jelikož mají strach, že se podvodníci, lumpové a loupežníci naší MODRÉ PLANETY dostanou až k nim a tomu chtějí zabránit.

Úvodní stránka

 

 

Vymyslel jsem Větrníčka i jeho kamarády, trpavílky, vílky, skřítkovílky..., 

zvěromluvy, hvězdomluvy, deskové hry... aj.

 

Zvu Vás na návštěvu k BERUŠCE

 

 

Neplač nad tím, co jsi pokazil, vždyť nikdo nejsme bez chyb.

Avšak, co jsi neudělal, nad tím bys měl truchlit.