Srdíčkové království - Levínek

 

   

,,Vítejte v mé oslavovně, budete si přát něco k pití či k jídlu?“

   ,,To je jedno, něco mi přines, hlavně se budu vyptávat?“ odpověděla svérázně ošklivanda, která už na první pohled byla velmi podezřelá.

,,Začnu u tebe, kdo jsi?“ dodala stroze.

   ,,Jmenuji se Levínek, před časem jsem přišel do Srdíčkového království, abych si odtud odnesl vše cenné. Dnes mě to mrzí, a proto se snažím být víc než užitečný!“

    ,,Tenkrát jsi to nedokázal, ale s mou pomocí se to povede, tomu věř!“

   ,,Nic takového, pokud máš špatné úmysly, osobně se postarám, abys opustila toto království!“

   ,,No, no, ty jsi nějaký poctivka! Nevěřím, že se někdo může až takhle napravit!“ řekla posměšně ošklivanda.

,,Poslouchej dobře, řeknu ti, co uděláš!“

   ,,Neudělám nic, co by ublížilo tomuto království a hlavně jeho obyvatelům!“ odvětil sebevědomě Levínek.

   ,,Nerozčiluj se a dones mi to nejlepší, co tu máš. Mezitím popřemýšlej nad mou nabídkou. Mohli bychom mít celé království pro sebe!“

   ,,Není nad čím přemýšlet, své už jsem řekl!“ řekl tvrdě mládenec a odešel do vařírny pro objednanou specialitu.

   ,,Tak prosím, tady to je! Důrazně vás žádám, abyste až dojíte, opustila mou oslavovnu, ale i celé království. V opačném případě budu nucen oznámit vše panu králi a ten už se postará, abyste se vrátila, odkud jste přišla!“

   ,,Toho budeš litovat, holomku! Takhle se mnou nikdo mluvit nebude!“ mračila se návštěvnice.

   ,,Budu takhle mluvit s každým, kdo rozsévá zlo.“

   ,,Zítra přijdu ještě jednou a ty mi řekneš, jak ses rozhodl. Pokud budeš trvat na svém, zničím toto království sama a ty dopadneš nejhůř!“ řinčela ošklivanda.

   ,,Kolik platím, za ten tvůj blaf?“

   Levínek se od srdce zasmál.

   ,,V Srdíčkovém království nejsou žádné peníze. Můžete odejít a nejlépe hodně daleko!“

   ,,Cože, vy tu nemáte peníze? Tak tady fakt nebudu! Co bych tu dělala, když bych nemohla okrádat, škudlit  a nakonec vládnout všem těm, které bych ošulila?“ bouchla dveřmi ošklivanda a na vždy zmizela.

 

Srdíčkové království                                          Úvodní stránka

Mé motto:

Neplač nad tím, co jsi pokazil, vždyť nikdo nejsme bez chyby.

Avšak, co jsi neudělal, nad tím bys měl truchliti.     

(Původní pohádky, obrázky, písničky, příběhy, knihy, fotografie)

Pokud není uvedeno jinak, vše na těchto stránkách vytvořil